DEC 2 midi

DEC 2 midi + 2DO
Zobraziť v plnej veľkosti


DEC 2 midi + 2DO

Cena za kus (kus): 2 400,00 Sk
79,67 €
(vrátane DPH 20 %)


Spýtajte sa na tento produkt

Rádiový dvojkanálový mikroprocesorový dekóder DEC 2 midi + 2 DO

  • Diaľkové ovládanie dvoch nezávislých kanálov
  • Nezávilá voľba impulzného, monostabilného alebo bistabilného režimu
  • Variabilná voľba ovládania kanálov
  • Indikácia prijatia nesprávneho kódu
  • Indikácia prijatia správneho kódu
  • Vysoká spoľahlivosť


Rádiový dvojkanálový mikroprocesorom riadený dekóder môže byť ovládaný diaľkovými ovládačmi (DO) typu TXP 2433, TXP 4433 a TXP 6433.
Umožňuje diaľkové ovládanie dvoch nezávislých kanálov, ktoré môžu byť nezávisle nastavené do impulzného, monostabilného alebo bistabilného režimu.
Dekóder má zabudovanú ochranu proti prepólovaniu napájacieho napätia a proti krátkodobým prepäťovým špičkám v napájaní.
Kódy DO, ktoré majú byť zapamätané, sa nahrávajú pomocou príslušných DO. K jednému dekóderu je možné naprogramovať maximálne 7 DO.
Príjem správneho kódu DO môže byť diaľkovo indikovaný pripojením bzučiaka a pod.

Možnosti aplikácie:
- aktivácia a deaktivácia zabezpečených priestorov, blokovanie zón, vyhlásenie alarmu (PANIC tlačidlo), ovládanie centrálneho zamykania, diaľkové ovládanie vchodových a garážových brán a pod.

Technické parametre

Napájacie napätie 10 až 15V jednosmerné
Prúdový odber kľudový 12 mA
Prúdový odber v prevádzke každé aktivované relé odoberá max. 34 mA
pri aktivácii dvoch relé je odber <80 mA
Prúdový odber - špičkový, počas vf rádiového príjmu 216 mA
Max. spínaný prúd 1A pri 50V
Rozmery 240 x 182 x 50
Dosah DO 30 m
Powered by VirtueMart
© 2018 ZVT-PREVIS, a.s.
Joomla! International Edition je slobodný softvér šírený pod licenciou GNU/GPL.