BEBYTOvládací panel plast

BEBYT DIGITAL
Zobraziť v plnej veľkosti


BEBYT DIGITAL

Cena za kus (kus): 1 440,00 Sk
47,80 €
(vrátane DPH 20 %)


Spýtajte sa na tento produkt

Popis ústredne

Mikroprocesorová ústredňa BEBYT je určená pre zabezpečenie obytných priestorov, garáží, kancelárskych objektov a pod. K ústredni je možné pripojiť rôzne detektory ako dverové magnetické kontakty, priestorové detektory pohybu osôb a pod. Pre signalizáciu poplachu je možné pripojiť externú alebo internú sirénu, telefónny vyvolávač alebo pager. Ústredňa sa ovláda pomocou spínača (napr. výstupné relé digitálnej programovateľnej klávesnice KB2051.

Ústredňa má pevne nastavenú dĺžku trvania príchodového a odchodového oneskorenia a čas trvania alarmu nasledovne:
odchodové a príchodové oneskorenie 20 s
čas trvania alarmu 60 s.

Ústredňa má vlastný sieťový napájací zdroj, v prípade výpadku sieťového napätia je zálohovaná akumulátorom 12V do kapacity 2,3 Ah.

Pri príchode do objektu oprávnená osoba musí do uplynutia príchodového oneskorenia zadať na klávesnici platný kód. Plynutie príchodového oneskorenia je indikované 0, 1 sekundovým rozsvecovaním žltej LED. Deaktivácia ústredne je indikovaná rozsvietením zelenej LED diódy.

Pri odchode z objektu oprávnená osoba zadá na klávesnici platný kód. Ak sú všetky slučky uzavreté, zhasne zelená LED dióda. Od tohto okamihu začína plynúť odchodové oneskorenie. Plynutie odchodového oneskorenia je indikované rozsvecovaním žltej LED. Ak pri aktivácii ústredne svieti súčasne so zelenou aj žltá LED dióda, je niektorá slučka otvorená. Ústredňa sa aktivuje len ak sú všetky slučky uzavreté.

Červená LED slúži ako pamäť poplachu a informuje používateľa po jeho príchode do objektu o tom, že počas jeho neprítomnosti bolo na aktivovanej ústredni zaznamenané narušenie. Pamäť poplachu je možné vymazať vykonaním aktívácie a deaktivácie ústredne.

Pri výpadku napätia 230V je prevádzka ústredne zo záložného akumulátora indikovaná blikaním červenej LED diódy. Indikácia poplachu má prednosť pred indikáciou výpadku sieťového napätia.

Technické parametre

Napájacie napätie: 230V/50Hz, 10VA

Záložný akumulátor: 12V/1,3 Ah

Počet poplachových slučiek: 3 (okamžitá následná, oneskorená, 24hod.) typu NC

Napájanie pripojených detektorov: 12V DC, max. 40 mA

Ovládanie ústredne: kontakt (spínač, relé) – spojený s GND –aktívna

– rozpojený – neaktívna

Výstup pre externú sirénu: galvanicky oddelený (30V, max. 1A)

Výstup pre indikáciu poplachu slučky: galvanicky oddelený (30V, max. 1A)

Výstup pre indikáciu výpadku sieťového napájania: galvanicky oddelený (30V, max. 1A)

Stupeň krytia: IP 40

Trieda prostredia II: vnútorné všeobecné podľa STN EN 50131-1

ZVT-PREVIS, a. s. vyhlasuje, že tento výrobok vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smerníc 73/23/ES – LVD ako aj 89/336/EZ – EMC Directive a NV č. 245/2004 Z.z., ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál ES vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.previs.sk.
Powered by VirtueMart
© 2018 ZVT-PREVIS, a.s.
Joomla! International Edition je slobodný softvér šírený pod licenciou GNU/GPL.