Účastnícke zásuvky (koncové, priebežné)
Technické parametre

At > 75 dB (5 - 470 MHz)
At > 65 dB (470 - 862 MHz)
Ar1,2 EN 50083 - 4/ Kat. B

Koncové účastnícke zásuvky:

Typ f [MHz] 5 - 47
Return
47 - 68
VHF
68 - 139
FM-Dig
139 - 470
VHF
470 - 862
UHF
ZK 2-7 AvTV ± 0,5[dB] 1,5 1,5 2 2 2,5
AvR ± 1[dB] 7,5 7.5 7.5 - -
ZK 2-7/C AvTV ± 0,5[dB] 1,5 1,5 2 2 2,5
AvR ± 1[dB] 7,5 7.5 7.5 - -
ZK 55 AvTV ± 0,5[dB] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5
AvR ± 1[dB] 3,3 3,3 3,3 3,8 -
ZK 08 AvTV ± 0,5[dB] 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0
AvR ± 0,5[dB] 12,5 12,5 12,5 - -
AdTV-R [dB] > 40
ZK 10 AvTV ± 1[dB] 10 10 10 10 10
AvR ± 1[dB] 10,5 10,5 10,5 - -
AdTV-R [dB] > 42
ZK 13 AvTV ± 1[dB] 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
AvR ± 1[dB] 15,5 15,5 15,5 - -
AdTV-R [dB] > 45
ZK 16 AvTV ± 1[dB] 16 16 16 16,5 16,5
AvR ± 0,5[dB] 19 19 19 - -
AdTV-R [dB] > 47
ZK 19 AvTV ± 1[dB] 19 19 19 19,5 20,0
AvR ± 0,5[dB] 22,5 22,5 22,5 - -
AdTV-R [dB] > 47

Koncové účastnícke zásuvky:

Typ f [MHz] 10 - 87,5 87,5 - 108 108 - 862
ZK 3-7 F AvTV ± 0,5[dB] 2 2 2
AvR ± 1[dB] - 7,5 -
ZK 7-7 F AvTV ± 1[dB] 8 8 8
AvR ± 1[dB] - 9 -

Priebežné účastnícke zásuvky:
Typ f [MHz] 5 - 47
Return
47 - 68
VHF
68 - 139
FM-Dig
139 - 470
VHF
470 - 862
UHF
ZP 08 Ap ± 0,5[dB] 2,5 2,5 2,5 2,5 3
AvTV ± 0,5[dB] 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0
AvR ± 0,5[dB] 12,5 12,5 12,5 - -
AdR [dB] > 32* min. 28
AdTV [dB] > 32* min. 28
AdTV-R [dB] > 40
ZP 10 Ap ± 0,6[dB] 1,8 1,8 1,8 2 2,2
AvTV ± 1[dB] 10 10 10 10 10
AvR ± 1[dB] 10,5 10,5 10,5 - -
AdR [dB] > 36* min. 34
AdTV [dB] > 38* min. 30
AdTV-R [dB] > 42
ZP 13 Ap ± 0,5[dB] 1 1 1 1,2 1,5
AvTV ± 1[dB] 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
AvR ± 1[dB] 15,5 15,5 15,5 - -
AdR [dB] > 42* min. 34
AdTV [dB] > 45* min. 36
AdTV-R [dB] > 45
ZP 16 Ap ± 0,5[dB] 1 1 1 1,2 1,5
AvTV ± 1[dB] 16 16 16 16,5 16,5
AvR ± 0,5[dB] 19 19 19 - -
AdR [dB] > 45* min. 35
AdTV [dB] > 45* min. 38
AdTV-R [dB] > 47
ZP 19 Ap ± 0,5[dB] 1 1 1 1,2 1,5
AvTV ± 1[dB] 19,0 19,0 19,0 19,5 20
AvR ± 0,5[dB] 22,5 22,5 22,5 - -
AdR [dB] > 47* min. 35
AdTV [dB] > 47* min. 39
AdTV-R [dB] > 47

* pri 40 MHz s poklesom 1,5 dB/okt.

Ap.gif (1296 bytes)

Ap - Priechodové tlmenie

Av.gif (1290 bytes)

Av - Väzbové tlmenie
Ad1.gif (1295 bytes) Ad1 - Oddeľovacie tlmenie medzi výstupom zásuvky
a výstupom TV resp. R
Ad2.gif (1386 bytes) Ad2 - Oddeľovacie tlmenie medzi výstupmi TV a R
At.gif (1326 bytes) At - Tlmenie tienením

Ar.gif (1136 bytes)

Ar - Tlmenie odrazu