Odbočovače do jedného smeru
Technické parametre

At > 75 dB   (5 - 470 MHz)
At > 65 dB   (470 - 862 MHz)
Rozmery:  41 x 51 x 16 mm

Typ f [MHz] Ap [dB] Av [dB] Ad [dB] Ar1 [dB] Ar2 [dB] Ar3 [dB]
PTO 7 5 - 40 1,0 ± 0,5 7,0 ± 1 > 18 EN 50083 - 4 / Kat. B
40 - 470 1,0 ± 0,5 > 25*
470 - 600 1,0 ± 0,6
600 - 862 1,8 ± 1,0
PTO 9 5 - 40 1,0 ± 0,5 8,5 ± 1 > 20
40 - 470 1,0 ± 0,5 > 26*
470 - 600 1,0 ± 0,6
600 - 862 1,8 ± 1,0
PTO 11 5 - 862 < 1,3 11,5 ± 1,5 > 30** > 20*
> 21**
> 17*
> 20**
> 16*
> 22**
PTO 14 5 - 862 < 1,3 14,5 ± 1,5 > 32** > 20*
> 22**
> 17*
> 22**
> 18*
> 24**
PTO 18 5 - 862 < 1,3 18,5 ± 1,5 > 36** > 20*
> 26**
> 17*
> 24**
> 17*
> 26**
PTO 22 5 - 862 < 1,3 22,5 ± 2 > 36** > 20*
> 28**
> 17*
> 24**
> 17*
> 24**
PTO 26 5 - 862 < 1,3 26,5 ± 2 > 38** > 20*
> 32**
> 17*
> 22**
> 17*
> 20**

* pri 40 MHz  s poklesom 1,5 dB/okt.
** pri 40 - 862 MHz  s poklesom 1,0 dB/okt.

Ap.gif (1296 bytes)

Ap - Priechodové tlmenie

Ar0.gif (1257 bytes)

Rr0 - Rozbočovacie tlmenie

Av.gif (1290 bytes)

Av - Väzbové tlmenie
Ad1.gif (1295 bytes) Ad1 - Oddeľovacie tlmenie
Ad2.gif (1386 bytes) Ad2 - Oddeľovacie tlmenie
At.gif (1326 bytes) At - Tlmenie tienením

Ar.gif (1136 bytes)

Ar - Tlmenie odrazu: Ar1 - vstup
Ar2 - výstup
Ar3 - odbočenie