Rozbočovače (pasívne)
Technické parametre

At > 75 dB (5 - 470 MHz)
At > 65 dB (470 - 862 MHz)

Rozmery:
PTR 21: 41 x 51 x 16 mm
PTR 31, PTR 31N, PTR 41: 82 x 50 x 16 mm
PTR 61: 120 x 69 x 33 mm
PTR 81: 110 x 76 x 33 mm

Typ f [MHz] 5 - 40 40 - 470 470 - 862
PTR 21
PTR 21A
PTR 21C
Ar0 (1,2) [dB] 3,4 ± 0,2 3,4 ± 0,2 3,4 ± 0,2
Ad2 [dB] > 22 > 30* min.22 > 30* min.22
Ar1,2 [dB] EN 50083 - 4 / Kat. B
PTR 31
PTR 31A
Ar0 (1,2,3) [dB] 5,5 ± 1,0 5,5 ± 1,0 5,7 ± 1,0
Ad2 [dB] > 18 > 20 > 20
Ar1,2 [dB] EN 50083 - 4 / Kat. B
PTR 31N Ar0 (1,2) [dB] 7,0 ± 1,0 7,0 ± 1,0 7,0 ± 1,0
Ar0 (3) [dB] 3,5 ± 0,5 3,5 ± 0,5 3,5 ± 0,5
Ad2 [dB] > 25 > 23 > 21
Ar1,2 [dB] EN 50083 - 4 / Kat. B
PTR 41
PTR 41A
Ar0 (1,2) [dB] 7,2 ± 0,6 7,2 ± 0,6 7,2 ± 0,6
Ad1,2 Ad3,4 [dB] > 20 > 22 > 20
Ad1-3,4 Ad2-3,4 [dB] > 20 > 24 > 21
Ar1,2 [dB] EN 50083 - 4 / Kat. B
PTR 81-10 Ar0 (1 - 8) [dB] 10,8 ± 1,0 10,8 ± 1,0 10,8 ± 1,0
Ad1,2 Ad3,4 [dB] > 30 > 30 > 30* min 28/700 MHz
Ar1,2 [dB] EN 50083 - 4 / Kat. B

* pri 40 MHz - 1,5 dB/okt.
Ad1,2 Ad3,4 - Oddeľovacie tlmenie medzi výstupmi 1 - 2 a 3 - 4
Ad1-3,4 Ad2-3,4 - Oddeľovacie tlmenie medzi výstupmi 1 - 3, 1 - 4; 2 - 3, 2 - 4

Typ f [MHz] PTR 61-15
PTR 81-15
PTR 61-18
PTR 81-18
PTR 61-20
PTR 81-20

Ar0 [dB]
Vstup - Rozbočenie

5 - 862 15 ± 1,0 18 ± 1,0 20 ± 1,0

Ad2 [dB]*
Odbočenie - Odbočenie

5 - 862 > 35 > 40 > 40
Ar1 [dB]** 5 - 862 18 18 18
Ar2 [dB]** 5 - 862 14 14 14

Ar1 - tlmenie odrazu na vstupe
Ar2 - tlmenie odrazu na výstupoch
* pri 40 MHz - 1,5 dB/okt.
** pri 40 MHz - 1,5 dB/okt., pri 862 MHz min. 10 dB

Ap.gif (1296 bytes)

Ap - Priechodové tlmenie

Ar0.gif (1257 bytes)

Rr0 - Rozbočovacie tlmenie

Av.gif (1290 bytes)

Av - Väzbové tlmenie
Ad1.gif (1295 bytes) Ad1 - Oddeľovacie tlmenie
Ad2.gif (1386 bytes) Ad2 - Oddeľovacie tlmenie
At.gif (1326 bytes) At - Tlmenie tienením

Ar.gif (1136 bytes)

Ar - Tlmenie odrazu