Rozbočovače (aktívne MMDS)
Technické parametre

ATR-2N/MMDS ATR-4N/MMDS ATR-6N/MMDS
Priamy smer: [MHz]

47 ÷ 862

Spätný smer: [MHz]

-

Zisk-výstupy 1,2: [dB]

> 14 ± 1,5

-

-
Zisk-výstupy 1-4: [dB]

-

> 11 ± 1,5

-
Zisk-výstupy 1-6: [dB] - - > 8 ± 1,0
Regulácia zisku: [dB] 0 ÷ -18
Tlmenie spätn. smeru: [dB] - - -
Tlmenie odrazu na vstupe: 14 [dB]*
Tlmenie odrazu na výstupoch: > 18 [dB]*
Oddeľovacie tlmenie: [dB] > 24, typicky 18 > 18 > 22
Výstup. parameter IMA31): 112 dBuV
Výstup. parameter CTB2) 98 dBuV
Výstup. parameter CSO2) 99 dBuV
Miera šumu: [dB] < 6,5 < 7 < 7,5
Napájanie: SN 18V / 300 mA + PNV-Fu
Rozmery: 125 x 69 x 33 mm

1) DIN 45004
2) CENELEC EN 50083-3 (42 kanálov / channels)
* - pri 47 MHz resp. 85 MHz s poklesom 1,5 dB/okt., avšak min. 17 dB
A - napájanie cez adaptér
D - diaľkové napájanie po kábli