Útlmové články
Technické parametre

Pripojenie: IEC - konektory
Rozmery: 41 x 51 x 16 mm
Objednávkové číslo Typ

Tlmenie

Tlmenie odrazu Ar

1503 PRE 103 3 dB

EN 50 083 - 4 / Kat.B

1504 PRE 106 6 dB
1505 PRE 110 10 dB
1506 PRE 115 15 dB
1507 PRE 120 20 dB
Určené pre frekvencie 5 - 862 MHz.

Pripojenie: F - konektory
Rozmery: 23 x 50 x 13 mm
Objednávkové číslo Typ

Tlmenie

Tlmenie odrazu Ar

1578 UČ 6 6 dB

EN 50 083 - 4 / Kat.B

1579 UČ 10 10 dB
1580 UČ 15 15 dB
1581 UČ 20 20 dB
Určené pre frekvencie 5 - 1300 MHz.
Po dohode je možné ako špeciálnu zákazku zhotoviť aj útlmové články s inými hodnotami útlmu,
napr. 7, 8, 9 dB a pod.
a podľa dohody aj jednosmerne oddelené na vstupe - výstupe